Tjenestegruppe for UiO Cloudification

Tjenestegruppas oppgaver

Være sentral i:

  • vurdering av bruk og innføring av nye skytjenester på UiO
  • utviklingen av et rammeverk for implementering av skytjenester

Være en pådriver for:

  • god digital arbeidsflyt
  • å balansere brukervennlighet og sikkerhet i skyen
  • nødvendige styringsprinsipper ved innføringen av skytjenester. 

Roadmap 2019

Q1/2019 Q2/2019 Q3/Q4
Kartlegging SaaS    
Få godkjent mandat Justeringer til mandat  
Oppstart innføring utvalgte SaaS Innføring/godkjenning av SaaS Innføring/godkjenning av SaaS
Start bygge rammeverk SaaS forts rammeverk for SaaS-tjeneste-innføring  
Innledende arbeid med PaaS (GCP) Fokus på PaaS-tjenester PaaS

Andre oppgaver

-kompetansetutvikling (kurs, konferanser) (GCP, Azure, AWS)

Større prosjekter

Azure  - Pilot (begrenset tilgang)

 

 

 

Publisert 6. sep. 2018 13:08 - Sist endret 22. okt. 2019 12:09