Tjenestegruppe for UiO Cloudification

Det ble på IT-direktørmøte 31/3-2020 vedtatt at cloudificationarbeidet flyttes til underavdelingene med hvert sitt ansvarsområde slik organiseringen av andre tjenester er organisert.

Dagens Cloudification Team fortsetter arbeidet der det er formålstjenlig, for at ikke noe arbeid skal stoppe opp i overgangsfasen i samhandling med leder av underavdelingene.


 

Tjenestegruppas oppgaver

Være sentral i:

  • vurdering av bruk og innføring av nye skytjenester på UiO
  • utviklingen av et rammeverk for implementering av skytjenester

Være en pådriver for:

  • god digital arbeidsflyt
  • å balansere brukervennlighet og sikkerhet i skyen
  • nødvendige styringsprinsipper ved innføringen av skytjenester. 

Andre oppgaver

-kompetansetutvikling (kurs, konferanser) (GCP, Azure, AWS)

-møter på tvers i sektoren rundt sky-tema.

Større prosjekter

Azure  - Pilot (begrenset tilgang)

 

 

 

Publisert 6. sep. 2018 13:08 - Sist endret 17. apr. 2020 11:14