Arbeidsdokumenter

Sist endret 4. sep. 2019 16:42 av Ingvar Bredholt Stensrud

Dette dokumentet beskriver et forslag til prosessflyt for vurdering av nye SaaS-skytjenester. 

Først beskriver vi de ulike godkjenningsnivåene vi ser for oss at tjenestene kan bli lagt på, deretter viser vi en noe forenklet prosessflyt for hvordan man kommer frem til et gitt godkjenningsnivå. 

Prosessflyten vil bli et flytkart etterhvert, i tekstform skal den leses slik: 

       -  Spørsmål

                  - Hvis svar er JA er neste spørsmål her

       - Hvis svar er NEI er neste spørsmål her

Dokumentet er ikke ferdigstilt. Elementer som ikke er (god nok) inkludert er listet til slutt.