Artikler

Publisert 17. okt. 2019 16:32

Før du tar i bruk en skytjeneste må du som ansatt ved UiO sørge for at skytjenesten er godkjent for bruk. Hvis ikke er det opp til den ansvarlige å sørge for den nødvendige gjennomgangen og eventuell godkjenning.