Gjøremålsliste

Sist endret 2. mars 2019 10:26 av Karine Fluge Ulleberg

Oversikt over innmeldte (sky-)tjenester

For det meste SaaS-ønsker  (Software as a service)