Faglige forum

Tjenestegruppen skal bidra til bærekraftige fagmiljøer ved å stimulere til kompetansedeling og faglige diskusjoner, bl.a. ved å koordinere forum for ulike fagområder.

Se også kjøreregler for forum.

DevOps-forum

Leder: Tjenestegruppe for utvikling

Frekvens: Hver måned

Beskrivelse: Koordinering og erfaringsutveksling av DevOps

Forum

Leder: Tjenestegruppe for utvikling

Frekvens: Hvert kvartal

Beskrivelse: Tema-baserte lyntaler

Frontendforum

Ledes av: Jarle Stabell og Stein Olsen

Frekvens: Hvert kvartal

Beskrivelse: Koordinering og erfaringsutveksling av bruk av frontend-teknologi

Metodikkforum

Leder: Joakim Hovlandsvåg

Frekvens: Hvert kvartal

Beskrivelse: Erfaringsutveksling rundt arbeids- og utviklingsmetodikk

Containerforum

Leder: Halvor Bjørn

Frekvens: Hvert kvartal

Beskrivelse: Koordingering og erfaringsutveksling av kontainerbaserte tjenester og teknologi

Testforum

Leder: Halvor Bjørn

Frekvens: Hvert kvartal

Beskrivelse: Koordinering og erfaringsutveksling av testrammeverk og metodikk

UX-forum

Leder: Tomm Eriksen

Frekvens: Hvert kvartal

Beskrivelse:

Kompetansetimen

Leder: Are Gulbrandsen

Frekvens: Hver uke

Beskrivelse: