Tjenestegruppe for utvikling- og driftsamarbeid

Tjenestegruppe for utvikling og driftsamarbeid er en samarbeidsarena mellom utvikler- og driftsmiljøer ved USIT er ikke aktiv.

Tjenestegruppas oppgaver

Tjenestegruppe for utvikling og driftsamarbeid skal være en samarbeidsarena mellom utvikler- og driftsmiljøer ved USIT. Tjenestegruppen skal, på den ene siden, koordinere utviklermiljøenes behov for infrastruktur og støtte i utviklingsprosessen og samordne disse opp mot driftsmiljøene ved USIT. På den andre siden skal tjenestegruppen være en arena hvor driftsmiljøene kan adressere disse behovene slik at effektive og gode driftsrutiner blir ivaretatt.

Tjenestegruppen skal jobbe med å definere beste praksis for utviklingsaktiviteter, tilrettelegge et helhetlig og koordinert utviklermiljø og sikre at teknologivalg blir forankret gjennom diskusjoner i relevante fagmiljøer ved USIT. Gruppen skal stimulere til faglig samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling mellom utviklingsmiljøene og mellom utviklingsmiljøene og driftsmiljøene ved USIT og UiO.

Se mandat for tjenestegruppa.

Publisert 18. okt. 2011 14:45 - Sist endret 10. mars 2022 12:28