Tjenestegruppe for virtualisering

Tjenestegruppen er opprettet for å samle all aktivitet rundt virtualisering, underforstått maskinvirtualisering. Vi skal holde oss oppdatert på teknologiene og teste nye teknologier. Vi drifter nå over 15 VMware vSphere-clustre. Totalt har vi over 3000 virtuelle maskiner på riggene våre.

Gruppen er et kontaktpunkt for alt som har med virtualisering å gjøre.

Sist endret 9. nov. 2011 13:57 av sgml@uio.no