RPA

Dette er USITs eksterne informasjonsside om robotisering ved Universitetet i Oslo. 

UiO nye arbeidskolleger!

Se video om hvordan roboten behandler politiattester!

Om RPA politiattest

Om robotisering ved UiO

Hvis du er mer interessert så ta kontakt med

Ola Ødegård

IT-koordinator, seksjon for applikasjonsdrift

USIT, UiO

olaod@uio.no

45507485