Nettsider med emneord «sprint» - Side 3

Publisert 9. aug. 2018 21:44

Mål: Videreutvikle Canvas-integrasjon

Publisert 17. sep. 2014 13:19

Digeksd versjon 1

Publisert 24. sep. 2014 06:41

Personreg token-autentisering

Publisert 3. nov. 2014 18:39

Ferdigutvikle Personreg v2

Publisert 20. nov. 2014 11:53

Mål: Støtte nye, offentlige ID-typer i Cerebrum

Publisert 13. mai 2015 09:11

Mål: Oppsamlings-sprint for diverse hastesaker

Publisert 2. juni 2015 11:23

Mål: Ny AD-synk for UH-sektor

Publisert 25. juni 2015 10:53

Mål: Office 365 @ UiA

Publisert 25. juni 2017 20:21

Mål for sprinten: Fungerende mantallsløsning

Publisert 15. nov. 2017 10:32
Publisert 5. des. 2017 13:41

Mål: Få API manager i prod før jul!

Publisert 13. feb. 2018 13:56

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 6. mars 2018 12:56

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 17. apr. 2018 19:42

Mål: Kontroll på ny Canvas-integrasjon, for å vere prodsettingsklar i neste sprint.

Publisert 28. mars 2017 09:16

Parallelløp med ny eValg-løysing og ny passordteneste.

Publisert 4. mai 2017 14:43

Mål: Få PRE-NVP av eValg kontinuerleg rulla ut!

Metodikk-mål: Ha maks tre ikkje-fullførde stories på slutten av sprinten.

Publisert 11. aug. 2018 12:02

Mål: Ny Canvas-integrasjon, og kompetanseoverførd eValg3-frontend

Publisert 24. apr. 2017 14:02

Mål: At heile teamet har innsikt i ny eValg-løysing!

Publisert 7. apr. 2018 21:44

Mål: Unicode i produksjon og mikrotjenestemotor for Canvas

Publisert 22. sep. 2017 09:45

Sprinten handler i hovudsak om RabbitMQ, ny API Manager (Gravitee), og AD microservice.