Agresso-migrering til UHAD

Bakgrunn

USIT har driftet Agresso for UNINETT under Trofast for UH-sektoren siden 2003. Den teknologiske løsningen, Trofastplattformen, har vært gammeldags og kostbar, samtidig som mye har skjedd innen teknologiutviklingen. USIT har derfor foreslått overfor UNINETT å overføre løsningen til UiOs serverpark og benytte UHAD.

Dette vil gi en betydelig besparelse for UNINETT og en effektivisering av driften. Ikke minst vil det være mye å spare på lisensutgifter for brukerinstitusjonene ved å avvikle Citrix som terminalserverløsning. USIT har de siste årene utviklet og innført UHAD som påloggingsløsning og distribusjonsløsning samtidig som utstrakt virtualisering av servere har skjedd.

Felles Studentsystem for hele sektoren var først ute til å benytte UHAD, men nå er både ePhorte (for UiO og UiB) og UH-Skype tilgjengelige via denne løsningen. På bakgrunn av dette var det nærliggende å foreslå denne løsningen også for Agressoinstitusjonene.

Formål

Prosjektets formål er å migrere driften av Agresso i UH-sektoren fra Trofast-plattformen til UHAD-plattformen og UiOs virtuelle serverpark. UHAD vil bli benyttet som autoriserings- og autentiseringsløsning.

Resultatmål og leveranse

Se mandat

Av Ola Ødegård, Anders Lefébure Henriksen
Publisert 16. aug. 2016 13:41 - Sist endret 9. jan. 2017 16:08