Aktivitetsplan

Milepælsplan med ansvarskart

Versjon: 0.1

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • SG - Styringsgruppe
 • IT - IT-direktøren
 • IJ - USITs IT-jurist
 • IS - IT-sikkerhetssjef
 • IA - USITs arkitekturansvarlig
 • AG - Are Garnåsjordet
 • ALH - Anders Lefébure-Henriksen
 • AM - Arild Marthinsen
 • OØ - Ola Ødegård
 • UN - Uninett
 • ITN - IT Nor

 

Planlagt ferdig

Faktisk ferdig

Status

NR

Milepælbeskrivelse

PE

PL

PG

SG

IT

IJ

IS

IA

AG ALH AM UN ITN
31.8.2016 16.11.2016 Ferdig M1 Planlegging                            
31.1.2016 15.2.2017 Ferdig M2 Pilotinstallasjon og testing                            
15.2.2017 15.2.2017 Ferdig M3 Bygge migreringsplan                            
15.2.2017 15.2.2017 Ferdig M4 Bygge agresso-miljø i UHAD                            
30.4.2017 1.6.2017 Ferdig M5 Migrering                            

 

 

Publisert 16. aug. 2016 14:18 - Sist endret 12. mai 2019 14:56