Prosjektforslag for Agressomigrering

1. Prosjektmandat

/prosjekter/agresso-migrering/mandat/index.html

2. Prosjektets avhengigheter

Prosjektet er avhengig av bidrag fra oppdragsgiver Uninett, og deres underleverandør ITNor. Se for øvrig risikoanalysen.

3. Interessenter/målgrupper

Se prosjektmandat og interessentanalyse.

4. Prosjektorganisering

Se prosjektmandat.

5. Overordnet milepælsplan og ressursbehov

Se prosjektmandat.

6. Risikoanalyse

Se risikoanalyse.

7. Økonomiske rammer

Prosjektkostnadene vil i sin helhet bli fakturer oppdragsgiver.

Se oversikt over milepæler og ressursbudsjett.

Av Anders Lefébure-Henriksen, Ola Ødegård
Publisert 28. sep. 2016 14:33 - Sist endret 10. okt. 2016 11:33