Årsrapport 2013 for prosjektet alumniløsning for UiO

Oversikt over leveranser

Prosjektet har levert en første utgave av web-applikasjon for alumni som er tilgjengelig for test av AF.

Aktivitet og ressursbruk

Møter og seminarer

Det er avholdt oppstartsmøte, prosjektmøter og interne prosjektmøter på USIT i løpet av prosjektperioden.

Ressursbruk

Prosjektdeltaker # timer forvaltning # timer utvikling
Monica Stamnes 44  
Jonas Braathen 2 228,5
Fredrik Larsen 13 93,85
Tomm A. Eriksen   23,25
Rikke Foss-Pedersen   29,25
Joakim Hovlandsvåg   35,5

Antall timer brukt totalt: 469,35

Erfaringer i prosjektet

Prosjektet har hatt et godt samarbeid mellom ADMIT og Webseksjonen i forbindelse med utarbeiding av design og funksjonalitet for løsningen.

Prosjektet skulle etter planen være ferdigstilt innen sommeren 2013. På grunn av prioriteringer internt på USIT måtte prosjektarbeidet avbrytes og fortsettes på høsten 2013 med tilskudd av nye prosjektmedlemmer. Avbruddet medførte at det tok lenger tid å komme igang igjen, og det forekom endringer i spesifikasjonen til prosjektet. Det har også forekommet arkitekturmessige endringer i prosjektet (overgang til Exchange) som har medført endringer i teknisk spesifikasjon. I ettertid ser man at prosjektet hadde hatt nytte av grundigere planlegging og bedre styringskontroll, spesielt med tanke på avbruddet i prosjektet som medførte at arbeidsflyten ble borte i perioden der prosjektet var i frys. 

Videre prioritert arbeid

Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt innen mai 2014. Følgende oppgaver er prioriterte:

  • Ferdigstille utvikling av webapplikasjon for alumniløsningen
  • Ferdigstille personimport fra FS med oppdatering av  data om alumni
  • Ferdigstille løsning for videresending av e-post for alumni
  • Eksport av alumni til LDAP og oppdatering av kode i Cerebrum for personer/brukere med alumnistatus

Prosjektet avventer avklaringer fra AF rundt videresending av e-post for alumni og stedkoder for alumni, utviklingsarbeidet kan ikke ferdigstilles før disse avklaringene er på plass.

Annet

 

 

Publisert 27. mars 2014 17:30 - Sist endret 27. mars 2014 17:30