fase 1

Hovedleveranse 1, September 2020:

Dele opp kravspesifikasjonen fra UiO i enhetlige delsystemer, og dokumentere hvilke behov de forskjellige delsystemene skal dekke

• Prosjektgruppen skal se på behov og forankring hos sluttbrukers ønsker og arbeidsprosesser i plattformene Canvas og Minestudier.

• Dele opp, prioritere og oversette behov og ønsker til funksjonalitet

 

 

Prosjektgruppen ser på behov som skal kunne mettes av anbudet som UiB utlyser som Tredjepartsportalen. 

Hvilke behov har studenter og ansatte ved UiO som vil kunne dekkes av den løsningen som UiB er ute etter? Hva kan passe inn i UiO sin allerede opparbeidede infrastruktur, og hva må organisasjonen gjøre for at infrastrukturen skal kunne benyttes.

I tillegg er det et spørsmål om vi faktisk ønsker å bevege oss bort fra fysiske datarom for studenter i dag, og om vi vil ha en "bring your own device" standard i stedet? Vil dette være mulig, og en bedre løsning enn i dag?

Dagens tjenester/Hva finnes av tilbud i dag?

Når det kommer til behov for lett tilgang til applikasjoner og systemer, så har UiO allerede løsninger for dette. I dag har studenter og ansatte tilgang til programvare via UiO Programkiosk, Remote Desktop Protocol (RDP) og Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Eks: Statistikktjenesten.

Målgruppe

  • Undervisere og studenter via SK-ITU og Studentparlamentet.
  • Administrativt ansatte som jobber med tilrettelegging av digital undervisning
  • Prosjektet har kontaktet: underviser ved UiO, tjenesteeiere og prosjektledere for Canvas og MineStudier. Nettverk for Canvas har vært involvert.
  • Bred involvering av USIT for å få oversikt over teknisk infrastruktur og muligheter.

Avgrensning

Prosjektet har primært valgt å begrense muligheten til UiOs to plattformer for underviser og studenter: Canvas og Minestudier. Det sekundære området er sluttbrukers bærbare maskin.

Oppdeling av funksjonalitet og behov

Behov Underviser Studie administrativ Student
Tilgang til programvare på egen laptop Dekkes av eksisterende driftsregime Dekkes av eksisterende driftsregime Innmeldte behov dekkes av Jupyterhub/VDI/Programkiosk
Bedre LTI integrasjon      
Tilgang til Word og office MS365 Faculty MS365 Faculty MS365 Student
Tilgang til Google Docs Dok Dok Dok Dok Dok Dok

Selvbetjeningsportal for programvare i Canvas

Tilgjengeliggjøring av programvare for studenter på kurs (lisensforvaltning). Ikke innmeldt som behov.    
Kunne velge programvare i MineStudier   Ikke innmeldt behov for dette Ikke innmeldt behov for dette
Tilgang til programvare via Kiosk Tilgang i dag Tilgang i dag Tilgang i dag
Enkelt og brukervennlig Forbedringspotensiale Forbedringspotensiale Forbedringspotensiale
       
Publisert 21. okt. 2020 14:16 - Sist endret 18. mars 2021 15:26