fase-3

Hovedleveranse 3, November 2020

  • Komme med vurdering og anbefaling av behovet for en løsning
  • Komme med anbefaling om anbudet fra UiB løser UiOs behov.

Konklusjon

På bakgrunn av kartlagte behov anbefaler ikke prosjektgruppen å benytte opsjonen i anbudet fra UiB. De fleste behov dekkes i dag ved UiO, av eksempelvis UiO Programkiosk og VDI. De innmeldte behov som ikke dekkes av UiO vil heller ikke anbudet dekke da disse gjerne bygger på kraft vedrørende maskinvare i bakkant

Avdelingene som har vært involvert i prosjektet, SADM, LINK og USIT har ikke erfart at dette behovet har vært meldt inn via andre tjenester.

Dersom man skal omkalfatre måten UiO tilbyr applikasjoner og løsninger til studenter og undervisere vil dette kreve mye i en endringsprosess, samtidig som innkommende behov til prosjektgruppa ikke omhandler noe av det UiB sitt anbud bygger på. Her vil vi nok finne at UiO har et bedre tilbud enn UiB mot undervisere og studenter per dags dato, hva gjelder tilgang til applikasjoner og løsninger.

I perioden 05 august 2020 til 13. november 2020 (90 dager) viser tall at det er totalt 8671 unike brukere som benytter seg av UiO programkiosk.
Det er 1310 unike brukere som har benyttet VDI-løsningen og 927 unike brukere på Jupyter i samme periode.

Behov

Prosjektgruppen har tatt kontakt med relevante undervisere og grupper for å kartlegge og innhente behov som kan dekkes av Tredjepartsportalen. Prosjektgruppen har vært i dialog og i flere møter med MatNat, HF, Medisin, IMV, MineStudier, fakultetsnettverket for Canvas, SK-ITU og Studentparlamentet om de eller noen i deres kontaktnettverk har behov som ikke er dekket fra UiO i dag, som anbudet fra UiB vil kunne dekke. I denne prosessen har det ikke vært behov for en slik løsning.

Kostnader

UiB estimerer at kostnaden for fullskala (ca. 18000 student FTE) bruk ved UiB vil ligge et sted mellom 1,2 og 1,8 MNOK pr år eks. mva. Infrastruktur, pakking og intern ressursbruk er ikke medregnet i dette estimatet. De har skrevet inn en forventning om en skalerbar prismodell i anskaffelsen, slik at institusjonene som velger å gjøre avrop på avtalen kan bestemme hvor stor skala og hvordan de ønsker å eventuelt oppskalere bruken selv. (UiO har omlag 27.000 studenter så estimatene for oss vil være mellom 1,5 og 2,4 MNOK årlig)

Det er først når anbudet er ferdig man får detaljer og det blir mulig å beregne mer helhetlig og nøyaktig.

Publisert 12. nov. 2020 11:31 - Sist endret 17. des. 2020 10:57