Prosjekt AV for hybridmøter

Hybridmøter har digitale komponenter, men til forskjell fra heldigitale møter er det også deltakere til stede i ett eller flere møterom

Bakgrunn og begrunnelse

UiO har gjennomgått en digital transformasjon og kompetansen til ansatte rundt digital samhandling har økt i 2020/2021. For å kunne bevare og tilrettelegge for en digital arbeidsprosess skal det ytterligere legges til rette for digital samhandling og hybride møteformer.

Formål

Formålet er å sikre en høy kvalitet på AV-tjenestene i møterom ved UiO for gjennomføring av hybride møter. Formålet oppnås ved å tilby en ny AV-standard forankret i brukernes behov, forbedre dokumentasjonen for møterom og møteromsprogramvare, kartlegge nå-situasjonen og anbefale oppgraderingsplan og heve kompetansen hos brukerne.

Resultatmål og leveranse

For å kunne sikre kvaliteten på hybride møter, må vi ha (1) valide funksjonskrav, vite hva som trengs, (2) infrastrukturen være på plass, at rom har riktig AV- og IT-utrustning og riktig programvare, avklart (3) drift og brukerstøtte og at (4) brukerne har tilstrekkelig opplæring og kompetanse.

 1. Kravspesifikasjon

 2. Infrastruktur

  • Kategorisering og avklaring mot brukerbehov.

  • Sjekkliste for rom (standardisering av funksjon og oppsett av møterom).

  • Konfigurering av løsninger og programvare i rommene (inkludert - møteroms PCer).

 3. Drift og Brukerstøtte

  • Support og hjelp (forslag til support for å gi brukerne hjelp der de er når de trenger det).

  • Sluttbrukerdokumentasjon for å veilede brukeren gjennom prosessen fra hen entrer møterommet, til møtet er avsluttet. Dette innebærer også møtekultur, hvordan få best utnyttelse av det tekniske utstyret med tanke på plassering av de fysiske brukerne av møterommet, kontra de som deltar digitalt.

 4. Dokumentasjon, kurs og kompetanse.
Publisert 23. apr. 2021 13:13 - Sist endret 27. mai 2021 12:24