Baas

  • Prosjektet er avsluttet, og BaaS er i drift.

Bakgrunn

USIT ønsker å tilby Backup as a Service (BaaS) til institusjoner i UH-sektoren, noe som er mulig etter anskaffelse av ny softwareløsning for backup. Ved å selge backup som en skytjeneste gjør vi det mulig å lage et robust fagmiljø rundt backup, som kan bidra til en bedre utvikling av tjenesten, både for UiO og for kunder i sektoren.

Formål

Prosjektets skal implementere backup som en skytjeneste som kan selges til sektoren via UH-sky. UH-skyprogrammet har bevilget penger til prosjektet, noe som gjør at vi kan dedikere ressurser og få relativt rask leveranse. Deler av leveransene kjøpes av backupleverandøren m/ partnere.

Resultatmål og leveranser

Teknisk design og oppsett av BaaS

Dette inkluderer følgende aktiviteter:

  1. Utarbeide Servicekatalog. Servicekatalog legger grunnlag for videre arbeid og er avgjørende for å spisse prosjektet. Når servicekatalogen er på plass kan vi skreddersy en portal, adressere kostelementene, identifisere roller hos USIT og kunder og legge grunnlag for kostelementet.
  2. Redesign av CommVaultløsningen i henhold til leveransen fra fase 1, definere roller i en BaaS-modell, utarbeide driftsdokumentasjon og testplan, gjennomgang av nettverksdesign og sikkerhetsregime.
  3. Oppsett i henhold til fase 1 og fase 2. (Portal, eventuell endring av løsning, dokumentasjon, fakturamodul, rapporter.
  4. Ta inn flere pilotkunder

JUS, sikkerhet, ROS, avtaleverk og merkantile elementer

Avtaleverk, risikovurderinger og prismodell for tjenesten skal ferdigstilles slik at den blir klar til salg. 

Driftsorganisering, ekstern og intern bruk- og driftsdokumentasjon, kost- og fakturakontroll, overvåking, logging og automatisering

Driftselementer. Ferdigstille bruk- og driftsdokumentasjon, IPv6, nettoppsett, ACL-anbefaling, kost og fakturakontroll, rapportering, loggkontroll, overvåking, automatisering, klientpakking og distribusjon.

Emneord: sky, cloud, backup Av Anette Wilberg
Publisert 10. apr. 2015 10:54 - Sist endret 3. jan. 2020 13:55