Behandling av personopplysninger

Bakgrunn og formål

I henhold til personopplysningsloven skal det gis melding til personvernombudet ved behandling av personopplysninger i administrativ sammenheng. For etterlevelse av loven ble det i 2004 utviklet et system for å holde oversikt over alle innmeldinger ved UiO. Systemet har fungert både som en portal for innmeldinger samt vært et startsted for gjennomføring av internkontroll. Dette systemet anses i dag for å være utdatert og har i tillegg en rekke andre svakheter som bør håndteres. Begrunnelsen for oppstart av prosjektet er at systemet ikke lenger fungerer slik som ønsket og at det derfor er behov for utbedringer.

Formålet med prosjektet er å utarbeide et system som tilrettelegger for å overholde de lovpålagte krav om oversikt og kontroll som er gitt av personopplysningsloven.


Prosjektstart: 18. november 2016

Prosjektslutt: 1. oktober 2017 På grunn av forsinkelser, ny sluttdato: 3. november 2017


Leveranser

  • Løsningsbeskrivelse
  • System for oversikt over behandlinger av personopplysninger

Prosjektstatus

Oppstartsfase Planleggingsfase Gjennomføringsfasen Avslutningsfasen
Godkjent Godkjent Fase 1 - Godkjent Fase 2 - Godkjent Fase 3 - Godkjent Godkjent
           

 

Publisert 15. nov. 2016 09:10 - Sist endret 6. nov. 2020 11:07