Aktivitetsplan

Milepælsplan med ansvarskart

Versjon: 0.1

Ansvar

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • SG - Styringsgruppe
 • IT - IT-direktøren
 • IJ - USITs jurist
 • IS - IT-sikkerhetssjef

 

 

Planlagt ferdig

Faktisk ferdig

Status

NR

Milepælbeskrivelse

PE

PL

PG

SG

IT

IJ

IS

  Febr 2013 Ferdig M1 Prosessbeskrivelse   Ua U        
  Febr 2013 Ferdig M2 Design av løsning   Ua U        
Mars 2013 Apr 2013 Ferdig M3 Godkjenne prosessbeskrivelse B a          
Juli 2013 Nov 2013 Ferdig M4 Tekniske spesifikasjoner (Man gjorde de siste spesifiseringer i forkant av oppstart for utvikling)   Ua U        
Juli 2013 Aug 2013 Ferdig M5 Interaksjonsdesign   a U        
Mai 2013 Mai 2013 Ferdig M6 Utvikling - Ny funksjonalitet i webID   a U        
Aug 2013 Sept 2013 Ferdig M7 Utvikling - Registrering av persondata (fase1)   a U        
Sept 2013 Sept 2013 Ferdig M8 Utvikling - Registrering av kontrakt (fase1)   a U        
Sept 2013 Sept 2013 Ferdig M9 Utvikling - Akseptering av kontrakt (fase1)   a U        
Ny dato kommer     M10 Utvikling - Registrering av timer (fase3)   a U        
Nov 2013 Nov 2013 Ferdig M11 Utvikling - Godkjenning av timer og utbetaling (fase2)   a U        
Okt 2013 30.okt 2013 Ferdig* M12 Testing/feilretting/akseptansetest M7, M8 og M9 (fase1)   a U        
Ny dato kommer     M13 Testing/feilretting/akseptansetest M10 (fase3)              
Des 2013 (ny: Jan 2013)   Pågår M14 Testing/feilretting/akseptansetest M11 (fase2)              
1. apr 2014   Pågår* M15 Piloter, fase 1 og 2 - uten registrering av timer     U        

* Pilot startet i november 2013. Etter omlag en måned ble piloten stoppet pga feil i kontraktsregistrering. Feil rettes nå og planlagt oppstart igjen er 21. januar. Da skal også fase 2 være ferdig, dvs timegodkjenning og arbeidsflyt frem til utbetaling.

 

Aktiviteter

Milepæl: M1-M12

Versjon: 0.1

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • NN - Aktør N
 • AA - prosjektdeltaker A
 • BB - prosjektdeltaker B
 • ...
 • ...

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status

Milepælnr- Aktivitetnr

Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG AA
Nov 2012   Febr 2013   Ferdig M1-A1 Prosessbeskrivelse     Ua U  
Nov 2012   Febr 2013   Ferdig M2-A1 Design av løsning     Ua U  
Mars 2013 Mars 2013 Apr 2013   Ferdig M3-A1 Godkjenning av prosessbeskrivelse   B a    
Mars 2013 Mai 2013 Mai 2013   Ferdig M4-A1 Teknisk spesifikasjon - Endringer av webID     Ua U  
Febr 2013 Mai 2013 Juni 2013   Ferdig M4-A2 Teknisk spesifikasjon - Registrering av persondata     Ua U  
Mai 2013 Juni 2013 Juni 2013   Ferdig M4-A3 Spesifikasjon - Endring av OM i SAP     Ua U  
Mai 2013 Mai 2013 Juni 2013   Ferdig M4-A4 Teknisk spesifikasjon - Registrering av kontrakt     Ua U  
Juni 2013 Juni 2013 Juni 2013   Ferdig M4-A5 Teknisk spesifikasjon - Akseptering av kontrakt     Ua U  
August 2013 Nov 2013 Nov 2013   Ferdig M4-A6 Teknisk spesifikasjon - Registrering av timer     Ua U  
Mars 2013 Mai 2013 Mai 2013   Ferdig M5-A1 Interaksjonsdesign - Registrering av persondata     a U  
utgår   Utgår   Utgår M5-A2 Interaksjonsdesign - Registrering av kontrakt (Utgår)     a U  
Juni 2013 Juni 2013 Juni 2013   Ferdig M5-A3 Interaksjonsdesign - Akseptering av kontrakt     a U  
Aug 2013 Juli 2013 Aug 2013   Ferdig M5-A4 Interaksjonsdesign - Registrering av timer     a U  
Mars 2013 April 2013 April 2013   Ferdig   Finne løsning for digital signering av kontrakt (PDF)     Ua U  
April 2013 Mai 2013 Mai 2013   Ferdig   Finne løsning for automatisk arkivering i ePhorte     Ua U  
Mars 2013 Mai 2013 Mai 2013   Ferdig M6-A1 Utvikling - Endringer av webID     a    
Juni 2013 9. sept 2013 23. sept 2013   Ferdig M7-A1 Utvikling - Registrering av persondata (fase 1)     a    
Juni 2013 9. sept 2013 23. sept 2013   Ferdig M8-A1 Utvikling - Registrering av kontrakt (fase 1)     a    
Juli 2013 9. sept 2013 23. sept 2013   Ferdig M9-A1 Utvikling - Akseptering av kontrakt (fase 1)     a    
Nov 2013 (Ny: des 2013) Ny dato kommer       M10-A1 Utvikling - Registrering av timer (fase 3)     a    
Sept 2013 Nov 2013 Nov 2013   Ferdig M11-A1 Utvikling - Godkjenning av timer og utbetaling (fase 2)     a    
16. sept 2013 02. okt 2013 04. okt 2013   Ferdig M12-A1 Testing og feilretting fase 1 - alle deler utenom timeregistrering og timegodkjenning.
Testing foregår i sandkasse.
    a    
02. okt 2013 18. okt 2013 01. nov 2013   Ferdig   Løsning fase 1 flyttes til testinstans i produksjonslinje og test går videre der, også med USIT-eksterne deltakere bl.a. fra pilot.          
15.okt 2013 19. okt 2013 30. nov 2013   Ferdig   Opplæring av alle i pilot
WEB-del av løsning fase 1 settes i prod.
         
21. okt 2013 21. okt 2013 1. nov 2013   Ferdig   SAP-del av løsning fase 1 settes i prod.          
22. okt 2013 (Faktisk oppstart 1.nov) 1. mars 2014 (Ny: 1.apr 2014)     Pågår* M15-A1 Pilot fase 1 - (Uten timeregistrering og timegodkjenning)          
8.nov 2013 26.nov 2013     Pågår   Testing og feilretting fase 3 - timegodkjenning og utbetaling          
27.nov 2013 (Ny: 20.jan 2014) 29.nov 2013 (Ny: 20.jan 2014)         Timegodkjenning produksjonssettes          
2.des 2013 (Ny: 20.jan 2014) 1. mars 2014 (Ny: 1.apr 2014)         Pilot fase 1 og 2          
Ny dato kommer           Testing og feilreting - timeregistrering          
Ny dato kommer           Timeregistrering produksjonssettes (og vil etter dette være med i pilot)          
1.april 2014 1.juni 2014         Utrulling for pilotfakulteter          
1. okt 2014 ikke detaljplanlagt         Utrulling resten av UiO          

* Pilot startet i november 2013. Etter omlag en måned ble piloten stoppet pga feil i kontraktsregistrering. Feil rettes nå og planlagt oppstart igjen er 21. januar. Da skal også fase 2 være ferdig, dvs timegodkjenning og arbeidsflyt frem til utbetaling.

 

Publisert 28. juni 2013 14:40 - Sist endret 19. des. 2013 11:45