Prosjektmandat for Bilagslønn

Mandat versjon 0.1, sist endret 10.07.2013

Prosjektnavn

Bilagslønn

Roller

Oppdragsgiver

OPA, ved prosjekteier Johannes Falk Paulsen.

Prosjekteier ved USIT

Julie A. M. Myhre Barkenæs.

Andre aktører

Kjernegruppe:

  • Lise Charlotte Tviberg
  • Adelheid Mortensen Huuse (frem til 01.07.2013)
  • Sverre Didriksen

Plangruppe (styringsgruppe):

For andre aktører, se interessentanalyse.

Prosjektleder

Sverre Didriksen leder USITs del av prosjektet. Prosjektleder for OPAs del er Lise Charlotte Tviberg.

Bakgrunn og begrunnelse

USIT har fått i oppdrag og lage IT-støtte til bilagslønnsprosessen. Dette er i dag en manuell prosess som i stor grad foregår ved hjelp av papirskjemaer og manuelle rutiner.

Formål

Dette er en del av IHR-prosessen. Formålet er effektivisering og økt kvalitet på arbeidet som gjøres. 

Resultatmål og leveranser

USIT skal levere en elektronisk løsning for registrering av nye tilsatte innenfor gruppen oppdrags- og timelønnede. Det skal også leveres en løsning for elektronisk registrering av timer med en påfølgende elektronisk arbeidsflyt helt frem til lønnsutbetaling. 

Rammer

Tidsramme:

Planlegging og design av løsning vil skje i perioden november 2012 til mai 2013. Utvikling vil etter planen foregå fra april 2013 og ut november 2013. Pilot kjøres fra oktober  og til februar 2014. Utrulling vil skje i 2014.

Direkte kostnader:

Timeverk/årsverk:

Andre rammer:

Hovedmilepæler og ressursestimat

Se aktivitetsplan med milepæler.

 

Publisert 18. juni 2013 22:29 - Sist endret 26. sep. 2017 13:11