Rapport, første tertial 2014 - Bilagslønn

Innledning

Det har i perioden vært store omveltninger i prosjektet og prosjektets organisering og lite utvikling.

 

Organisering:

Plangruppen:

Som følge av ny organisering av SA5 trekker Johannes Falk Paulsen seg ut av plangruppen. Ellen Johanne Caesar tar ledelsen.Arkiv er ut av plangruppen fra januar. I mars kommer Johnny Frivoll inn som prosjektleder fra ADS.  USITs prosjektleder slutter i prosjektet med virkning fra 1/4-2014. 

Prosjektets fremdrift

Plan per januar 2014:

- Fase 1 (inngå kontrakt): Gjennomføring av pilot (uke 4-13)

- Fase 2 (betale ut lønn): Videre utrulling av pilotfakultetene etter påske (uke 17-26)

- Fase 3 (applikasjon for timeføring) er stanset inntil videre

Fremdrift:

Vi gikk i pilot med fase 1 igjen i uke 5.  I slutten av februar ble piloten stanset igjen grunnet problemer som har dukket opp i piloten. De fleste problemstillingene lå utenfor USITs område, med unntak av pålogging med WebID.

USIT laget et estimat på fase 3.

Medio mars fikk vi et notat om problemstillinger rundt WebID og en bestilling på utredning av alternative løsninger med kostnadsoverslag.

USIT utredet og oversendte alternativt forslag med en tokenbasert påloggingstjeneste, forslaget omfattet en estimering av kostnader for å få denne løsningen på plass i begynnelsen av april.

I perioden har USIT i samarbeid med ADS arbeidet med overføring av dokumentasjon til ADS.

Arbeid med etablerings av et forvaltningsapparat er påbegynt. 

På styringsgruppemøte i slutten av mai ble beslutningspunkt for systemløsning samt grunnlag for pilot og videre implementering satt til juli/august.

 

Aktivitet og ressursbruk

Møter og seminarer

Det er avholdt oppstartsmøte, prosjektmøter og interne prosjektmøter på USIT i løpet av prosjektperioden.

Ressursbruk

Person # timer administrasjon etc.  # timer utvikling
Sverre Didriksen 62  
Helge Falkenberg Arell 49,25  
Hans Kristian Fjeld   2
Fredrik Larsen   9,5
Bård Jakobsen 1  
Tomm A. Eriksen   2
Rikke Foss-Pedersen   5,25
Joakim Hovlandsvåg   11,5
Julie Myhre Barkenæs 42,5  

Antall timer brukt totalt: 185

Videre arbeid fremover:

USIT bistår prosjektet med å fremskaffe mest mulig informasjon om løsning til beslutningspunktet rett etter sommerferien.

Publisert 30. mai 2014 13:38 - Sist endret 30. mai 2014 13:44