Planverk

[I denne mappen skal planverk utover styringsdokumentasjon ligge. Eksempler på planverk er milepælsplan, risikoanalyse, interessentanalyse.]

Andre tilgjengelige verktøy finner du her. [Prosjektrammeverket legger ingen føringer på bruk av verktøy, og prosjektledere står fritt til å velge etter behov. Denne oversikten har eksempler på noen av de mest sentrale verktøyene som brukes i prosjekter.]

Milepælsplan

Se milepælsplan. [Lenke til milepælsplan inn her]

Maler:

Interessentanalyse

Se interessentanalyse. [Lenke til interessentanalyse inn her]

[Se veiledning til interessentanalyse.]

Risikoanalyse

Se risikoanalyse. [Lenke til risikoanalyse inn her]

Annet

Annet planverk for prosjektet kan lenkes opp her, f.eks. kommunikasjonsplan og ressursavtaler.

Lenke til teknisk dokumentasjon

Publisert 18. mars 2021 15:59 - Sist endret 18. mars 2021 15:59