Cerebrum for Høgskolen i Harstad

Formål

Prosjektet skal etablere, teste og produksjonssette en Cerebrum-instans for Høgskolen i Harstad. I tillegg skal identitetsforvaltningsrutiner ved HiH gjennomgås og tilpasses Feide-krav. Etter produksjonssetting skal det gjennomføres en akseptansetest. Prosjektet avsluttes når leveransen er godkjent.

Resultatmål og leveranse

 1. Oppstart av prosjekt: 15. 10. 09. Ansvar: USIT og HiH
 2. Etablere testmiljø bestående av en Cerebruminstans med en Cerebrumdatabase: 05. 11. 09. Ansvar: USIT
 3. Utarbeide spesifikasjoner: 20. 11. 09. Ansvar: USIT
  • Import fra FS
  • Import fra SAP
  • Import fra udefinert kilde, eksterne studenter. Ansvar for utarbeidelse av denne spesifkasjonen er delt mellom HiH og USIT. Denne importen er ikke omfattet av avtalen og vil bli regnet og fakturert som et tillegg til avtalefestet etablering.
  • Migrering av eksisterende bruker- og gruppedata.
  • Eksport til LDAP iht. FEIDE-skjema
  • Eksport til AD og Exchange.
  • Grensesnitt for Cerebrum.
 4. Godkjenne spesifikasjoner: 25. 11. 09. Ansvar: HiH.
 5. Implementere migreringsrutine for HiHs eksisterende bruker- og gruppedata: 15. 12. 09. Ansvar: USIT.
 6. Godkjenne migreringsrutine: 20. 12. 09. Ansvar: HiH.
 7. Implementere, godkjenne og igangsette midlertidig uthentingsrutine av data fra FS for å hjelpe HiH å få tilgang til studentinformasjon frem til utrullingen av Cerebrum er på plass: 25. 11. 09. Ansvar: USIT og HiH.
 8. Implementere import fra FS, SAP og foreløpig udefinert kildesystem: 20. 12. 09. Ansvar: USIT.
 9. Godkjenne importrutiner: 03. 01. 10. Ansvar: HiH.
 10. Implementere eksportrutiner: 01. 02. 10. Ansvar: USIT.
 11. Godkjenne eksportrutiner: 05. 02. 10. Ansvar: HiH.
 12. Implementere administrativt grensesnitt for Cerebrum: 01. 02. 10. Ansvar: USIT.
 13. Godkjenne implementasjon av administrativt grensesnitt for Cerebrum: 05. 02. 20. Ansvar: HiH.
 14. Produksjonssetting: 15. 02. 10. Ansvar: USIT og HiH.
 15. Akseptansetest: 15. 03. 10. Ansvar: HiH.
 16. Overgang til vanlig drift: 15. 03. 10. Ansvar: USIT.
Publisert 25. okt. 2011 15:06 - Sist endret 17. okt. 2013 12:53