Request for Information (RFI)

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge.

USITs eksisterende kundemasse omfatter omlag 200 kontrakter som inkluderer lokale enheter ved UiO, UiOs samarbeidspartnere og andre institusjoner i UH- og forskningssektoren, og har behov for å sikre at alle kundeforhold og annen relevant informasjon blir ivaretatt på en god og effektiv måte.

Formål med løsningen

Arbeidsoppgaver knyttet til salg og oppfølging av IT-tjenester baserer seg på en distribuert modell, som gjør at store deler av USITs virksomhet er involvert i de merkantile prosessene, med et lite, sentralt ledd som legger til rette for resten. 
USIT ønsker å oppnå:

  • en bedre og mer strukturert prosess for oppfølgning og håndtering av kunder
  • en god prosess-støtte for de viktigste oppgavene
  • automatisering av flere oppgaver knyttet til kundeoppfølging der USITs ansatte i dag bruker mye tid på å følge opp

Formål med RFI

USIT ønsker gjennom denne RFI å identifisere mulige løsninger som leverandører kan tilby ved innføring av et CRM-system. Det er ønskelig at leverandøren informerer om og beskriver muligheter som leverandøren mener best ivaretar behovene som er beskrevet i denne RFI.

USIT ber om følgende informasjon

USIT ønsker en skriftlig besvarelse som inneholder følgende:

  1. Generell beskrivelse av løsningen
  2. Beskrivelse av prisstruktur
  3. Tilbakemelding på om de ulike kravene skissert i dette dokumentet gir gode evalueringsmuligheter for valg av system

Besvarelsen skal være på norsk, men eventuell tilleggsdokumentasjon man ønsker å legge ved kan være på engelsk.
Alle besvarelser sendes på følgende e-post adresse: crmprosjekt@usit.uio.no

 

Publisert 9. des. 2019 11:17 - Sist endret 9. jan. 2020 13:15