English version of this page

UH:IntArk - Datadeling i universitets- og høgskolesektoren

UH:IntArk

Merk: Denne dokumentasjonen er under arbeid, og produseres av prosjekt Datadeling. Både større og mindre endringer vil forekomme. Se arbeidsdokument for status.

Informasjon for deg

Institusjonsansvarlig

For deg som er ansvarlig for at institusjonen følger UH:IntArk.

Anskaffer

For deg som anskaffer IT-tjenester og IT-systemer.

Utvikler

For deg som utvikler IT-tjenester.

Dataeier

For deg som er ansvarlig for innholdet i en tjeneste eller system. (Ofte er du også tjenesteeier)

Leverandører

For deg som ønsker levere IT-tjenester til UH-sektoren.

Sluttbruker

For deg som er sluttbruker av UH:IntArk, for eksempel forsker eller student.