Søk i UH:IntArk-dokumentasjon


Viser treff 1–20 av 36 for «TBD»

Hva er UH:IntArk (eller Datadelingsplattformen) - Universitetets senter for informasjonsteknologi

eksterne utenfor sektoren. Fellestjenesten for Datadeling inneholder UH:IntArk, inkludert support, rådgivning og teknisk datadelingsplattform. TBD: Må bli...

Om UH:IntArk - Universitetets senter for informasjonsteknologi

samhandling Nasjonale føringer for datadeling Referansearkitektur for datautveksling Units Ledelsessystem for informasjonssikkerhet - TBD: riktig lenke...
Treff fra uio.no

Marius Kadek giving a talk at the REHE-TBD conference - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Prinsippene for UH:IntArk - Universitetets senter for informasjonsteknologi

brukermassens skiftende behov. Brukerinteressene ivaretas og prioriteres av et prioriteringsråd. TBD: Institusjonens eget prioriteringsråd - hva med noe felles...

Forvaltning av UH:IntArk - Universitetets senter for informasjonsteknologi

Forvaltning av UH:IntArk TBD: Er forvaltningen klar nok til å beskrives? Forvaltningen av UH:IntArk er ikke konkretisert ennå. Det vil bli jobber med...

Begreper i UH:IntArk - Universitetets senter for informasjonsteknologi

begreper brukt andre steder, og hvordan de relateres til UH:IntArk, for å unngå misforståelser. TBD: Begrepsbruken må samkøyrast i prosjektet, så vi er...

Oversiktlig - Universitetets senter for informasjonsteknologi

tilknyttet Sikker Datadeling. Oversikten gjelder på sektorielt nivå, og ikke bare per institusjon. TBD: Forholdet med Dataporten vil bli avklart i prosjekt...

Styringsmodellen til UH:IntArk - Universitetets senter for informasjonsteknologi

Datadelings-prosjektet. Dette vil bli oppdatert når referansearkitekturen er satt. TBD: Er styringsmodellen klar nok til å beskrivast? Målet med...

Kontakt og hjelp om UH:IntArk - Universitetets senter for informasjonsteknologi

Kontakt og hjelp om UH:IntArk Informasjon om hvor du får hjelp til UH:IntArk. TBD: Prosjekt Datadeling jobber med forvaltningen av UH:IntArk, som vil...

God praksis - Universitetets senter for informasjonsteknologi

er involvert: TBD: Har vi noen i første versjon av IntArk? Alle integrasjonsmønstre Utforming av API Anbefalinger rundt API. Design av API Anbefalt...

Brukerorientert - Universitetets senter for informasjonsteknologi

IT og eier ved nye anskaffelser og kan godkjenne avvik fra arkitekturen. Prioriteringsråd vil eskalere til TBD i spørsmål utover deres delegerte...

Prosessene i UH:IntArk - Universitetets senter for informasjonsteknologi

Prosessene i UH:IntArk TBD: Er prosessene klare nok til å beskrives? Utførende prosesser: Registrere og publisere API - TODO: Noko anna enn for "data...

API som datalager - Universitetets senter for informasjonsteknologi

API som datalager Integrasjonsmønsteret der et API brukes som backend for en frontend-tjeneste. TBD: Eitt eller to forskjellige mønster, avhengig av...

Rollene i UH:IntArk - Universitetets senter for informasjonsteknologi

. Forvaltningsrådet TBD: Denne rollen er ikke bestemt, men er en mulig rolle. Avventer at referansearkitektur og forvaltningsmodell kommer på plass. Øverste organ i...

API-design - Universitetets senter for informasjonsteknologi

et API. Prinsipper for godt API design TBD: Høyr med Heidi om desse. Kva vart det landa på? Utformingen av API må følge integrasjonsprinsippene , som...

Hvordan designe dine notifikasjoner - Universitetets senter for informasjonsteknologi

Hvordan designe dine notifikasjoner TODO: Legg inn forklaringar, erfaringar og anna god praksis rundt notifikasjonar TBD: Er dette riktig, eller blir...

Veileder for anskaffelser av IT-tjenester - Universitetets senter for informasjonsteknologi

velger et produkt eller leverandør. Dette så du anskaffer en IT-tjeneste som kan integrere og samarbeid med andre IT-tjenester. TBD TODO: Denne veilederen...

Forvaltning av tilganger til API - Universitetets senter for informasjonsteknologi

beskjed om krav til referanse Data-eier sjekker at opplysningene er oppdaterte og i orden før tilgang blir gitt. TBD: Tilgang til APIer basert på samtykke...

Community: Erfaringsdeling rundt UH:IntArk - Universitetets senter for informasjonsteknologi

området. TBD: Ønsker vi dette, og har vi kapasitet til å vedlikehalde det? Kanskje det er midlertidig i prosjektperioden? TBD: Sjå også Teams-kanalen "TODO...

Vedtak i UH:IntArk - Universitetets senter for informasjonsteknologi

Vedtak i UH:IntArk Oversikt over alle vedtak og retningslinjer for UH:IntArk. TBD: korleis skal dette forvaltast? TODO: Legg ut eksempel frå UiO? Td...

Etterrettelig - Universitetets senter for informasjonsteknologi

dekke tilgang til Web Services og Meldingskø (MQ) TBD: Forholdet mellom Sikker Datadeling og Dataporten behandles i prosjekt Datadeling. Konsekvens Det er...