Løs kobling

Et prinsipp om at en integrasjon bør være mest mulig uavhengig av systemet, tjenesten eller leverandøren. En kobling mellom to system er løs hvis det er enkelt å bytte ut det ene systemet, uten at det andre systemet må endres.

Løse koblinger er som oftest ønskelig, da det gjør det enklere å endre.

En tett kobling er det omvendte av en løs kobling. For integrasjoner ønsker du som regel ikke tette koblinger, da det gjør det vanskeligere eller mer kostbart å bytte ut systemer.

TODO: utdjup og figurer

Prinsippene for løse koblinger

TODO

Publisert 25. aug. 2021 15:47 - Sist endret 25. aug. 2021 15:47