Community: Erfaringsdeling rundt UH:IntArk

For å hjelpe institusjoner med innføringen av UH:IntArk samler vi opp erfaringer og publiserer de på dette området.

TBD: Ønsker vi dette, og har vi kapasitet til å vedlikehalde det? Kanskje det er midlertidig i prosjektperioden?

TBD: Sjå også Teams-kanalen "TODO" hos Unit. Alle får tilgang. (TDB: Eller andre samarbeidsverktøy som kan vere engasjerande?)