Universitetet i Oslo

Sist endret 15. aug. 2021 09:32 av Joakim Hovlandsvåg

En beskrivelse av hvordan UiOs integrasjonsarkitektur ble satt opp, fra 2017.

Sist endret 15. jan. 2021 12:54 av Joakim Hovlandsvåg

Døme på ein artikkel av typen "sånn har vi gjort det" for å dele erfaringar: IntArk-basert integrasjon mellom Canvas, FS, SAP og Cerebrum, for å bygge opp Canvas med korrekte studielement.

Sist endret 15. jan. 2021 12:54 av Joakim Hovlandsvåg

Døme på erfaringsdokument. Kva UiO har erfart etter nokre år med bruk av notifikasjonar.