Spørsmål og svar

  • Gjelder UH:IntArk også internt i institusjonen?
    Nei, UH:IntArk er gjeldende mellom institusjonene og for sektorielle fellesløsninger. Hver institusjon bestemmer selv i hvor stor grad de skal bruke UH:IntArk internt. Det er likevel en fordel om flest mulig bruker den samme arkitekturen, både fordi det øker muligheten for gjenbruk av tjenester og forenkler samarbeid om tjenester. UH:IntArk brukes allerede internt hos institusjoner.
  • Må UH:IntArk følges?
    Ja, føringene fra UH:IntArk må følges av sektoren. Formålet med UH:IntArk er å gjøre det enklere å dele data, som vil kreve en innsats fra alle parter. Dette kan gjøre det mer kostbart for enkelttjenester, men til nytte for hele sektoren. Merk at unntak fra føringene er tillatt.
Publisert 4. nov. 2020 15:49 - Sist endret 4. juli 2021 15:20