Forvaltning av UH:IntArk

 

TBD: Er forvaltningen klar nok til å beskrives?

Forvaltningen av UH:IntArk er ikke konkretisert ennå. Det vil bli jobber med i prosjekt Datadeling.

Formål og oppgaver

Formålet med forvaltningen av UH:IntArk er å holde arkitekturen oppdatert, og sikre at implementasjon og tekniske komponenter fungerer best mulig for å oppnå formålet med UH:IntArk.

Oppgaver:

 • Beslutte endringer i UH:IntArks prinsipper og andre føringer
 • Vedta retningslinjer for UH:IntArk
 • Justere på implementasjonen av UH:IntArk etter behov
 • Sikre at datadelingsplattformen fungerer og oppfyller UH:IntArks behov

Vedtak

Se samlet oversikt over retningslinjer som er besluttet i UH:IntArk.

Se også møtereferater fra beslutningene.

TODO: Anbefaling om bruk av RESTfulle API - legge her?

Prosesser

Forvaltningen av UH:IntArk skal:

 • Holde IntArk oppdatert etterhvert som verdensbildet endrer seg.
  • Beslutte retningslinjer relatert til integrasjoner.
 • Prioritere bruk av midler for integrasjoner.
  • Implementere og oppgradere hjelpeverktøy
  • TODO: Søke om bruk av felles midler for integrasjoner som er nyttig for sektoren.
 • TODO: Samle oversikt over unntak fra anbefalingene. TODO: Berre per institusjon? Bør diskuterast.

TODO: Sei noko om skopet til forvaltningen. Berre om det som skjer mellom institusjoner? Støtte vel også gjenbruk av ein institusjon sine integrasjonar.

Organisering

TODO: Hvem forvalter IntArk? Har vi et prioriteringsråd? Hvem "eier" IntArk?

 

Publisert 21. sep. 2020 20:20 - Sist endret 17. aug. 2021 23:35