God praksis

Gode praksiser og andre anbefalinger fra UH:IntArk.

Merk at ny teknologi kan gjøre at data kan deles på enda mer hensiktsmessige måter, som vil føre til at anbefalinger på dette området vil bli oppdaterte.

Integrasjonsmønster

UH:IntArk anbefaler noen integrasjonsmønstre. Hva du velger er veldig avhengig av dine behov.

For system-til-system-integrasjoner:

For integrasjoner der sluttbruker er involvert:

  • TBD: Har vi noen i første versjon av IntArk?

 

Utforming av API

Anbefalinger rundt API.

Bruk av meldingskø

Datakvalitet