Beskrivelser av datasett i UH-IntArk

Kildedata må beskrives. Her beskrives hvordan du gjør dette i UH-IntArk.

I utgangspunktet følger vi de nasjonale standardene, DCAT-AP-NO versjon 2, i hva og hvordan kildedataene skal beskrives, men med noen tilføyinger.

Se Felles datakatalog sin veileder for beskrivelser av datasett for en innføring i hvordan beskrive datasett.

Endringer fra DCAT-AP-NO

Den nasjonale standarden har oversikt over hvilke felt som er påkrevd, anbefalte og valgfrie i beskrivelsen av datasett.

Felt som er påkrevd i UH-IntArk:

  • Hvis kildedataen er autoritative, skal feltet dqvno:isAuthoritative brukes.

TODO: Under utarbeiding.

TODO: Lisensiering: Vi bør alltid sei noko om lisensiering. Spesielt for åpne data, men også for andre data, sidan dei bør kunne delast. HAr vi ein passande default-lisens å henvise til, for meir begrensa data? Til dømes https://data.norge.no/nlod/no/

Maler for beskrivelse av datasett

TODO: Mal for dokument du kan legge i API-katalogen for å beskrive kildedataene til et API.

Publisert 2. sep. 2021 15:46 - Sist endret 3. sep. 2021 15:30