Integrasjonsmønstre i UH:IntArk

Oversikt over integrasjonsmønstrene som omhandles i UH:IntArk.

Dette er "gode praksiser" som er anbefalt, men merk at dette vil endre seg etterhvert som teknologi og verden endrer seg.

Introduksjon

I IntArk har vi noen spesifikke integrasjonsmønstre som anbefales for ulike typer integrasjoner. Disse mønstrene anbefales basert på erfaringer vi har med disse, både i sektoren og andre steder. IntArk både anbefaler disse mønstrene, og støtter de med tekniske verktøy.

IntArk sier ikke at du bruke disse mønstrene, da de bare er anbefalinger, men det er gevinster ved å integrere likt som andre. Det er disse mønstrene IntArk har best støtte for.

TBD: Er prosjektet einig i dette, eller er dette berre mi meining?

Vi skiller mellom to forskjellige typer integrasjonsmønstre:

  • Integrasjoner der sluttbruker er involvert.
  • System-til-system-integrasjoner.
Publisert 4. jan. 2021 15:32 - Sist endret 8. jan. 2021 13:18