Hva er UH:IntArk (eller Datadelingsplattformen)

Her finner du informasjon om hva universitets- og høgskolesektoren sin integrasjonsarkitektur - UH:IntArk - er for noe.

Hva er UH:IntArk?

UH:IntArk er et sett med prinsipper, retningslinjer og anbefalinger for hvordan data skal gjøres tilgjengelig, og hvordan integrasjoner skal fungere i universitets- og høgskolesektoren. UH:IntArk gjelder både internt hos institusjoner, mellom institusjoner, og mot eksterne utenfor sektoren. Merk at UH:IntArk ikke bare handler om integrasjonene, men også om informasjonsforvaltningen.

 

[ TODO: Kort video som introduserer UH:IntArk ]

 

UH:IntArk er som trafikkreglene: IntArk setter krav til bilen, veien og hvordan du kjører, men du bestemmer selv hvilken bil og vei du kjører. I trafikken har du også støtteverktøy, for eksempel trafikklys og kollektivtransport, som hjelper deg å nå ditt mål - disse er i ulik grad valgfrie å bruke. UH-sektoren er som ett land - du må forholde deg til våre kjøreregler om du skal inn til oss, men vi ønsker å samkjøre oss med hvordan resten av verden gjør det.

Hvorfor UH:IntArk?

Digitaliseringen krever mer datadeling og flere integrasjoner. En felles integrasjonsarkitektur i universitets- og høgskolesektoren gjør det enklere å dele data, både internt og mellom institusjoner.

UH:IntArk fokuserer på det som gir mest verdi for UH-sektoren som helhet. Hensikten er at forskjellige institusjoner, eller enheter internt hos en institusjon, kan gjøre endringer uavhengig av hverandre. Løsninger vil kunne samhandle uavhengig av leverandør og lokasjon. Prinsippene bidrar til at sektoren henger med i utviklingen og kan tilby tidsriktige løsninger av høy kvalitet.

Elementene i UH:IntArk

TODO: Endre dette når referansearkitekturen er på plass.

Elementene i IntArk: Øverst er førende (prinsipper og styringsmodell), som er realisert i neste nivå, som inneholder prosesser, retningslinjer og gode praksiser. Det nederste nivået er de tekniske elementene, som RabbitMQ og Gravitee, som støtter opp modellen.

En forklaring til de forskjellige nivåene i UH:IntArk:

  1. Førende - kjernen av UH:IntArk (gul boks): Her finner du alt som resten av UH:IntArk bygger opp rundt, som integrasjonsprinsippene og styringsmodellen som ligger til grunn for resten.
  2. Funksjonelt (blå boks): Dette nivået er realiseringen av UH:IntArk. Her finner du prosessene, komponentene og gode praksiser og anbefalinger.
  3. Teknisk (grønn boks): For å kunne ta i bruk UH:IntArk effektivt, tilbyr vi en teknisk plattform og andre tekniske verktøy for å gjøre datadeling enklere. Hvilke verktøy vi tilbyr vil endre seg mer etterhvert som verden og gode praksiser forandrer seg.

UH:IntArk defineres i forretningsnivået, realiseres i funksjonelt nivå, og støttes opp av teknisk nivå.

Se mer om elementene i UH:IntArk, og begrepene brukt i UH:IntArk.

Mer informasjon

Publisert 21. sep. 2020 20:15 - Sist endret 13. jan. 2021 16:01