Komponentene i UH:IntArk

UH:IntArk inneholder noen komponenter som bidrar til å oppfylle behovene. Støttetjenestene baserer seg blant annet på integrasjonsprinsippene.

Videre beskrives funksjonaliteten til disse komponentene. For mer tekniske detaljer om de konkrete systemene som er valgt, se egne sider om de tekniske komponentene som implementerer funksjonene beskrevet her. TODO: Vert det vanskelegare å dele det opp slik?

Sentral oversikt over datadeling - API manager

En institusjon må ha kontroll på hvem som har tilgang til hvilke data.

For å oppfylle dette kravet, har vi behov for en tjeneste som skal gi denne oversikten:

 • API manager, som gir
 • API gateway, for tilgangskontroll
 • API-katalog, for publisering og beskrivelse av API-er

Dette kan vere en eller flere tjenester.

Konsumenter må enkelt kunne finne frem til data, og må kunne enkelt skaffe seg tilgang.

Dette dekkes av en API-katalog, med funksjonaliteten:

 • Produsenter må kunne tilgjengeliggjøre og beskrive sine API
 • Konsumenter må kunne finne fram til tligjengelige API
 • Konsumenter må kunne søke om tilgang tli API

TODO: Figur

TODO: Utvide med kva leveransen om API manager kjem fram til.

 

Kontroll over data - API gateway

Tilgang til data må være på plass. TODO: meir innhald

API med data som ikke kan være åpent tilgjengelig må være tilgangsstyrt. Dette bør styres av en API gateway.

TODO: Funksjonalitet TODO Skriv meir frå funksjonell side. Dette vert fort teknisk.

 • Et API må av en API gateway
 • API gateway skal respektere de tilgangene som er tildelt av en API manager
 • API gateway må ha trust med API manager

Meldingskø

For å gjøre hendelsesbaserte oppdateringer enklere, tilbyr UH:IntArk en sentralisert meldingskø som produsenter kan publisere notifikasjoner i.

Meldingskøen oppfyller behovene:

 • Produsenter kan sende notifikasjoner - tynne meldinger - til meldingskøen.
 • Konsumenter kan abonnere og lytte på meldinger fra de produsentene de ønsker.

Produsenten skal ikke trenger å forholde seg til hvilke konsumenter som abonnerer på meldingene. Dette tar meldingskøen seg av.

TODO: Figur

Publisert 25. sep. 2020 14:49 - Sist endret 25. juni 2021 11:42