Kode for UH:IntArk

Kode for å hjelpe deg i gang med IntArk.

Enkle eksempler

Eksisterende tjenester

Lenker til kode fra eksisterene IntArk-kompatible tjenester:

  • Canvas-integrasjon - En hendelsesbasert oppdatering av Canvas basert på notifikasjoner og data fra Felles Studentsystem, SAP og IGA. Denne er i bruk på UiO.
  • TOFH - motor for å ta imot IntArk-notifikasjoner og reagere på disse. Denne brukes som en sentral komponent i flere mikrotjenester. Koden er skrevet i python.
  • Kalenderdata - en tjeneste som oppdaterer studenters og fagpersoners Exchange-kalendre med studieelementer, basert på notifikasjoner og data fra Felles Studentsystem og TP. Denne er i bruk på UiO, og jobbes med å innføres hos de andre i BOTT.
  • AD MicroService (ADMS) - enkel powershell-daemon som lytter til notifikasjoner og API fra IGA for å provisjonere Active Directory.

Andre lenker

  • Oversikt over BOTT-INTs integrasjoner for 2020-2021. Disse er laget på bestilling av prosjekt BOTT Økonomi og lønn, og et krav er at de skal følge IntArk.
  • TODO Andre institusjonar sin oversikt? NTNU? UiB? UiT? Andre?
  • TODO Lenke til hurtigstart (som gir oversikt over hostname, port, etc for api gw og mq)
Publisert 8. jan. 2021 13:27 - Sist endret 24. juni 2021 22:08