Målgrupper

UH:IntArk påvirker mange. Finn informasjon som er rettet mot deg.

Hva du som utvikler trenger å vite om IntArk, enten du lager integrasjoner eller tjenester. Dokumentet fordrer at du har lest det mer generelle Hva er IntArk.

Relevante detaljer for deg som jobber med innkjøp/anskaffelse av systemer og tjenester i UH-sektoren.

TODO: Mulig å få Csaba eller andre med erfaring av innkjøp av IT-tenester til å sjå over dette.

Informasjon for deg som er ansvarlig for data i en tjeneste. Ofte er du også tjenesteeier.

For deg som er leverandør av systemer og IT-tjenester for UH-sektoren.

Please see our english pages about UH:IntArk if you are an external from outside Norway.

Relevant informasjon om UH:IntArk for deg som sluttbruker.

Informasjon om UH:IntArk for deg som utvikler tjenester for UH-sektoren.