UH:IntArk for institusjonsansvarlige

Hva trenger jeg å vite?

Som ansvarlig for en institusjon er du også ansvarlig for at UH:IntArk sine føringer følges.

Relevant informasjon:

Hvordan kommer jeg i gang med UH:IntArk?

Følg veilederen for innføring av UH:IntArk.

Publisert 15. des. 2020 10:47 - Sist endret 3. juli 2021 02:10