UH:IntArk for utviklere

Informasjon om UH:IntArk for deg som utvikler tjenester for UH-sektoren.

For utviklere som er ferske i IntArk

Oppslag

Tilbyder

For deg som utvikler systemer som andre kan hente kildedata fra:

 • TODO: Prinsipper å følge - eiga side, med "konsekvenser", samt "roller og ansvar", og lover og reglar. (databehandleravtale etc)
  • TODO: lover og reglar ved deling av data utenfor egen organisasjon
 • Hvilke integrasjonsmønstre som anbefales i IntArk
 • Hvordan utforme ditt API
 • Hvordan utforme og sende notifikasjoner
 • Hvordan registrere ditt API i API manager
 • Autentisering og tilgangskontroll [TODO lag kort side som beskriver kva api/system må gjere og kva API manager hjelper med, og kva er god praksis (kva bør vere opent og kva bør vere sperra)]
  • Krav om Feide, via OIDC?
  • Kva med system-til-system-integrasjoner?
 • TODO: Gode praksiser for utviklere (usikkert om trengs, vurder etter at utforming av api, notifiksajonsdokumentasjon og tilgangskontroll er på plass)
  • Hvor bør API legges
 • TODO: Sjekkliste for om min tjeneste er IntArk-kompatibel
 • Veileder for å se bruken av ditt API, for innsikt og statistikk over bruk, for eksempel hvem som bruker API-et ditt mest?

Konsument

For deg som utvikler IT-tjenester som skal hente data fra datatilbydere.

 • TODO: Prinsipper å følge - eiga side, samt "roller, ansvar og plikter", og muligens lover og regler. Til dømes databehandleravtaler, tjenesteavtale, ROS-vurderingar. Kan med fordel slåast saman, om mulig - altså intark sine roller og formalia rundt integrasjonar.
 • Hvordan finne frem til riktige data:
 • Hvordan søke om tilgang (veileder)
 • Hvordan forholde deg til IntArks bruk av notifikasjoner (se også begrepsoversikten og intro til sentrale begrep TODO)
 • TODO: Sjekkliste for om min tjeneste er IntArk-kompatibel

TODO: Side med fordeler med å gjere ei teneste IntArk-kompatibel (3-5 punkt held).