Om UH:IntArk

Mer detaljer om bakgrunnen og føringer for UH:IntArk.

Se Hva er UH:IntArk for en enklere introduksjon.

Datadelingsplattformen baserer seg på referansearkitekturen Datadeling - TODO.

TODO: Innhold på dette området:

  • Styringsmodellen - altså hvorfor elementer er satt opp som det er
  • Prosessene og komponentene - mulig dette ikke er nødvendig, avhengig av hva som står i referansearkitekturen.
  • Bakgrunn og historikk - veien fram til Datadelingsplattformen. Prøver gi konteksten for hvorfor ting er som de er, og hvilke behov som er ønsket løst.

Føringer for rammeverket

Rammeverket forholder seg til føringer fra:

 

Andre føringer - TODO: Flytt til riktig stad

De domenespesifikke prinsippene for UH:IntArk skal presisere og komplementere retningslinjer fra høyere nivå:

IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor

IntArk ble bygget utfra de felles arkitekturprinsippene for offentlig sektor som ble lagt frem som en del av St. meld nr. 19 (2008-2009) - Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. Her besluttet regjeringen syv overordnede prinsipper som skal fungere som et sett med felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor:

  • Tjenesteorientering
  • Interoperabilitet
  • Tilgjengelighet
  • Sikkerhet
  • Åpenhet
  • Fleksibilitet
  • Skalerbarhet

Beskrivelse av prinsippene og hvordan de skal forstås [PDF]

Merk at etter dette har DigDir kommet med nye, mer overordnede arkitekturprinsipper.

Publisert 9. des. 2020 15:12 - Sist endret 18. aug. 2021 13:25