Bakgrunnen for UH:IntArk

TODO: Placeholder for en beskrivelse av historikken til hvordan UH:IntArk ble til, for å gi kontekst.

TODO: En kronologisk oversikt.

UiO:IntArk - 2010-2019

TODO: Universitetet i Oslo startet i XXXX et forprosjekt for å definere sin integrasjonsarkitektur. Denne ble gradvis konkretisert og definert over noen år, og ble etterhvert justert.

TODO: meir info

Se UiO sin integrasjonsarkitektur på Universitetet i Oslo sin integrasjonsarkitektur (UiO:IntArk). TODO: Denne vert arkivert når UH:IntArk er klar, så oppdater lenka.

TODO: Andre påverknader?

TODO: Nemne Uninett sin Dataporten, og deira bakgrunn som har påvirka UH:IntArk.

Andre?

Prosjekt Unit Datadeling - 2020-2022

Opprettingen av UH:IntArk ble gjort i prosjektet Datadeling, med Unit som prosjekteier.

TODO: Meir info.

Publisert 9. des. 2020 15:19 - Sist endret 13. jan. 2021 08:36