Brukerorientert

Arkitekturen skal endres i takt med brukerbehov.

Bildet kan inneholde: grafikk, svart og hvit, symbol, utklipp.

Arkitekturen er formgivende for tjeneste- og systemlandskapet, som igjen skal gjenspeile hva brukerne trenger. Stadige endringer er normaltilstanden. Derfor må arkitekturen være fleksibel, slik at den kontinuerlig kan tilpasses brukermassens skiftende behov.

Brukerinteressene ivaretas og prioriteres av et prioriteringsråd.

Ettersom anskaffelser skal være kompatible med arkitekturen vil arkitekturen være formgivende for tjeneste- og systemlandskapet. Arkitekturen skal sørge for at anskaffelser ivaretar brukernes behov. Prioriteringsråd skal opptre på vegne av brukermassen og ta beslutninger når behov må prioriteres opp mot hverandre.

Konsekvens

  • Prioriteringsråd skal prioritere mellom fagområder på vegne av sektoren.
  • Prioriteringsråd vil behandle saker der fagavdelinger mangler myndighet eller oversikt til selv å kunne ta en beslutning.
  • Prioriteringsråd vil behandle saker som eskaleres som følge av alle typer uenighet relatert til integrasjonsarkitektur.
  • Prioriteringsråd vil behandle tvister mellom IT og eier ved nye anskaffelser og kan godkjenne avvik fra arkitekturen.
  • Prioriteringsråd vil eskalere til TBD i spørsmål utover deres delegerte myndighetsområde.
  • Erfaringer skal deles. Det skal gis feedback både på hva som er bra, og hva som ikke fungerer eller hva som kunne vært bedre.

Se også

Publisert 15. des. 2020 14:06 - Sist endret 3. juli 2021 05:16