Etterrettelig

Tilganger skal registreres.

Sikker Datadeling (Access Manager) er programvare for å standardisere hvordan tilgangsforvaltere oppretter, fornyer og avvikler tilgang til data. Motivasjonen for en sentral tjeneste for avtaler mellom systemer er å gi økt brukervennlighet og etterrettelighet, samt å effektivisere tilgangsprosessen.

Informasjonsbehandling og -utveksling er lovregulert gjennom lovverk som forvaltningsloven, personopplysningsloven, eForvaltningsforskriften osv. Sikker Datadeling hjelper oss med å oppfylle lover og forskrifter for statlige virksomheter.

Sikker Datadeling skal dekke tilgang til Web Services og Meldingskø (MQ)

TBD: Forholdet mellom Sikker Datadeling og Dataporten behandles i prosjekt Datadeling.

Konsekvens

  • Det er eiers ansvar å gi tilgang til sine data.
  • Tilgangskontroll skal gis gjennom en brukervennlig selvbetjeningsløsning, slik at eier selv kan gi tilganger uten krav om dyp teknisk IT-kunnskap.
  • TDB: ​Det er Units og/eller hver institusjons ansvar at et slikt brukergrensesnitt for å gi tilganger til data foreligger.
  • TBD: For sammensatte uttrekk gjennom sektorens ESB er Unit delegert myndighet til å inngå databehandleravtaler på vegne av institusjonene.

Se også

Publisert 15. des. 2020 14:30 - Sist endret 4. feb. 2021 11:37