Oversiktlig

Tjenester skal registreres og dokumenteres.

Tjenesteporteføljen (også kalt Service Portfolio) skal ha oppdaterte og fullstendige opplysninger om sektorens tjenester. Dette gir oversikt over eksisterende tjenester, noe som forenkler prosessen med å integrere nye og endre eksisterende tjenester. Det forhindrer også at vi anskaffer flere tjenester som produserer til forveksling like autoritative data, uten at det er tydelig hva som er lagret hvor.

Tilbudte data skal lenkes opp fra tjenestekatalog og registreres i et felles tjenesteregister for data. Dette vil i første omgang gjelde tjenester tilknyttet Sikker Datadeling.

Oversikten gjelder på sektorielt nivå, og ikke bare per institusjon.

TBD: Forholdet med Dataporten vil bli avklart i prosjekt Datadeling.

Konsekvens

Eier skal dokumentere/registrere/lenke opp følgende i tjenesteporteføljen:

  • Hvem er ansvarlig, og hvem forvalter tjenesten
  • Hvilke kontaktpunkter skal benyttes
  • Kontrakter, som SLA og databehandleravtale
  • Integrasjonsgrensesnitt, autoritative data og deres kategorier og betydning
  • Eier har ansvar for at grensesnitt er registrert i institusjonens API-katalog.

Se også

Publisert 15. des. 2020 14:29 - Sist endret 15. aug. 2021 09:36