Veiledet

Du skal få hjelp og veiledning i ditt integrasjonsarbeide.

Du som er involvert i datadeling skal få nok hjelp og veiledning til å enkelt kunne følge IntArk og integrere.

Integrasjonsarbeid er ofte komplisert, og involverer mange deler av en institusjon og andre i sektoren, både teknisk og organisatorisk. For at gjøre det enklere å integrere skal IntArk hjelpe deg på veien.

I IntArk har vi ett felles kontaktpunkt for alle integrasjonsrelaterte spørsmål. Kontaktpunktet har nok innsikt både organisatorisk og teknisk til å hjelp deg, eller finne frem til de som kan hjelpe deg videre.

TBD: Endre navn til "Integrasjonsknutepunkt"?

Integrasjoner er ofte innfløkte og krever kompetanse og deltagelse av mange grupperinger: Noe skal utvikles, det skal på plass en databehandleravtale, løsningen skal ha stabil drift, være redundant og skalerbar, rettigheter skal delegeres, dokumentasjon skal produseres, og tjenesteportefølje skal oppdateres med planverk og budsjett.

Endringer må koordineres med henhold til organisasjonens endringskapasitet og gjennomføringsevne. Slike kompliserte leveranser fordrer at noen har oversikt, kompetanse og kapasitet til å veilede. Dette gjøres mest effektivt ved at det er samlet i ett enkelt kontaktpunkt.

Kontaktpunktet skal se til at integrasjon gjøres riktig og effektivt hos institusjonen. Kontaktpunktet vil være en støttetjeneste som ikke selv påtar seg ansvaret for integrasjonene, men som har som ansvar å kunne følge opp og eskalere saker etter behov. Kompetansen i kontaktpunktet skal ikke primært være teknisk, men organisatorisk. Kontaktpunktet skal sette innmelder i kontakt med de som kan gi svar. Kontaktpunktet har også et ansvar i å følge opp disse behovene.

TBD: Prosjekt Datadeling vurderer om vi skal ha ett felles kontaktpunkt for hele sektoren, og/eller om det ligger til hver enkelt institusjon.

Det finnes veiledninger og annen dokumentasjon sentralt.

TBD: Kontaktpunktet er e-postadressen: integrasjon@uio.no

Konsekvens

  • TBD: Unit har ansvaret for at funksjonen «Kontaktpunkt» fungerer. Dette er ett felles kontaktpunkt.
  • TBD: Hver enkelt institusjon har ansvaret for å ha et sentralt kontaktpunkt for intergrasjonsrelaterte henvendelser.
  • Kontaktpunktet har kompetanse på semantisk bruk av termer i fagspråk og bidrar til at bestiller og leverandør ikke snakker forbi hverandre.
  • Kontaktpunktet har kompetanse på retningslinjer, leveransepartnere og ansvarsområder som brukes i sektoren.
  • Kontaktpunktet kan opptre på bestillers vegne videre innover i leveransekjeden.
  • Kontaktpunktet kan eskalere saker ved behov.
Publisert 15. des. 2020 14:34 - Sist endret 2. feb. 2021 13:04