Status på arbeidet med nettsidene

Arbeidsdokument for status og oppgåver rundt arbeidet med nettsidene til UH:IntArk og Datadeling, som utarbeidast i prosjekt Datadeling.

To be decided (TBD)

Detaljar som må avklarast og bestemmast i prosjektet er markert med "TBD" rundt på nettsidene.

Søk etter alle TBD-punkt.

Gjenståande arbeid (TODO)

Uferdig arbeid er markert med "TODO" i teksten.

Søk etter alle TODO-punkt.

I tillegg:

  • Engelske sider. Forside oppretta, men avventer til bokmålsidene er klare nok.

 

Publisert 18. des. 2020 09:22 - Sist endret 23. juni 2021 11:08