UH:IntArk sin tekniske plattform

Teknisk plattform hjelper deg med integrasjonsarbeidet, og utvides ved behov. Verktøyene bygger på de funksjonelle komponentene i UH:IntArk.

API Manager

Administrasjon av dine API og tilganger

Per nå bruker vi Gravitee som API Manager, og hver institusjon får sin egen, isolerte Gravitee-instans.

Mer detaljer om API manager:

Veiledere for API manager:

API Gateway

Bildet kan inneholde: tekst, logo, skrift, symbol, sirkel.

Tilgangskontroll for dine API

API gateway er en proxy for ditt API, som brukes for tilgangskontroll og logging. API gateway styres av API manager.

Per nå bruker vi Gravitee som API Gateway.

Selvbetjeningsportal for RabbitMQ

Administrasjon av tilgang til dine meldinger

En enkel selvbetjening foran RabbitMQ, så datatilbydere og konsumenter kan selv forvalte sine tilganger til notifikasjoner.

Meldingskø

Håndtering av dine meldinger

RabbitMQ ser til at meldinger, spesielt notifikasjoner, leveres mellom tjenester. Dette brukes blant annet i integrasjonsmønsteret hendelsesbasert provisjonering.

Bruk helst Selvbetjeningsportalen for RabbitMQ for å administrere dine tjenester og tilganger, da RabbitMQ krever mer teknisk innsikt å bruke.

Konnektorer

Jo flere som følger UH:IntArk for sine integrasjoner, jo mer IntArk-kompatible konnektorer kan gjenbrukes av andre. Se kodeeksempler og erfaringsdelingen.