Standard-API-er

Informasjon om API-er som flere brukes i sektoren.

Hvis flere bruker et API, bør det også settes opp likt, for å gjøre det enklere å dele data på tvers.

Sist endret 3. nov. 2021 17:34 av ingvarbs@uio.no

Hjelp til oppsett av DFØ SAP sine REST API.

Sist endret 27. juni 2021 23:43 av lenkeretter@localhost

Hjelp til oppsett av Felles Studentsystem sitt FS-API.

Sist endret 6. okt. 2021 19:05 av ingvarbs@uio.no
Sist endret 6. okt. 2021 19:31 av ingvarbs@uio.no
Sist endret 29. juni 2021 20:15 av lenkeretter@localhost

Hjelp til oppsett av Inspera sitt API.

TODO: Uavklart, må lages

Sist endret 29. juni 2021 20:15 av lenkeretter@localhost

Hjelp til oppsett av Integra sitt API.

TODO: Uavklart, må lages

Sist endret 27. okt. 2021 18:12 av ingvarbs@uio.no