Felles Studentsystem - FS-API

Hjelp til oppsett av Felles Studentsystem sitt FS-API.

Om API-et

Felles Studentsystem er en fellestjeneste i sektoren. Hver institusjon har sin instans, men FS leverer et felles REST API for alle institusjoner, der hver institusjon får ut sine studiedata.

Se fellesstudentsystem.no for mer informasjon om tjenesten. Se mer detaljer om FS API.

Standardoppsett

FS API er en fellestjeneste, og må/bør derfor settes opp likt hos alle institusjoner. Du kan sette dette opp ved å laste inn fil med standardoppsett:

TODO.json

Hvordan sette opp API-et

 1. Last ned standardoppsettet over, og opprett tjenesten i API manager. Se veileder for å registrere en tjeneste i API manager via fil.
 2. Registrer FS som tjeneste i Selvbetjeningsportalen for RabbitMQ (se veileder for å registrere tjenesten). Hent ut tilkoblingsdetaljene som det blir opplyst om.
 3. Du som er lokal tjenesteier for FS må be FS sentralt om tilgangsdata. Vanligvis gjøres dette ved å sende en e-post til TODO@fellesstudentsystem.no med:
  1. Be om å få API-nøkkel som gir full tilgang til din institusjons data i FS API.
  2. Send med tilkoblingsdetaljene for publisering av notifikasjoner. Passordet bør sendes på andre måter enn via e-post.
 4. Når du har fått API-nøkkel for FS, må du legge den inn i API manager. (TODO: Lag veileder for dette?)
  1. Logg på API manager
  2. Gå til FS-API-et
  3. Gå til siden "meta" TODO
  4. Legg inn API-nøkkel i feltet value, der name-feltet heter "API-key".

API-et og meldingshåndtering er nå satt opp.

For å verifisere at API-et fungerer:

 1. Opprett din egen klient (applikasjon) i API manager, om du ikke har dette allerede
 2. Be om tilgang til API-et
 3. Godkjenn tilgangen til API-et. Du har nå fått en egen API-nøkkel for din klient.
 4. Bruk klientens API-nøkkel, og sjekk at du får hentet ut data:
  • curl --include -H "X-Gravitee-Api-Key: API-nøkkel" https://gw-INSTANS.intark.uh-it.no/fs/emner/
   
  • Hvis du får tilbake noe som starter med "HTTP 200" og en JSON-formatert liste med ulike emner, betyr det at oppsettet i API manager er ok.
Publisert 17. juni 2021 13:48 - Sist endret 27. juni 2021 23:43